Các sếp Apple lĩnh tiền kỷ lục

December 31, 1969 admin 0
Với lợi nhuận đạt mức kỷ lục 53 tỉ USD và doanh số bán hàng đạt 233,7
tỉ USD trong năm ngân sách kết thúc tháng 9/2015, không ngạc nhiên khi
các nhân vật chủ chốt của Apple vừa được chi lương thưởng cực đậm.