Jack Ma: Con không cần phải đứng trong top 3

December 31, 1969 admin 0
 Jack Ma, ông chủ của đại gia thương mại điện tử Alibaba, đã nói với
con trai rằng “con không cần phải đứng trong top 3 bạn giỏi nhất lớp,
con chỉ cần đứng trung bình ở giữa lớp là được rồi…”